Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1809–2023

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Vicia angustifolia – Schmalblättrige Wicke

Vikev úzkolistá se vyskytuje ve většině Evropy až po jižní Skandinávii, na východ zasahuje do západní Asie, na jih do severní Afriky. Pěstovaná a zplanělá je v Severní Americe. V termofytiku a mezofytiku se vyskytuje roztroušeně, zejména v teplejších oblastech až hojně. Směrem do vyšších poloh ustupuje, v horách je vzácná. Ze Šumavy je udávána pouze vzácně zejména z okrajových částí území, kde roste většinou na různých antropogenních stanovištích, jako jsou okraje cest a železničních tratí. Výjimku tvoří rakouská část Šumavy (Kraml a Lindblicher 1997) a navazující české části jižně od Lipna (Pladias), kde je druh hojnější a pravidelně se zde vyskytuje i v lučních biotopech. Vyhledává čerstvé živinami bohatší půdy mírně kyselé až mírně bazické reakce. Jedná se o značně variabilní druh, větší část variability však nemá podstatnou taxonomickou hodnotu. Standardně je rozlišována var. angustifolia a var. segetalis, přičemž var. segetalis tvoří svou kombinací znaků (tvar lístků a plodů) přechod k Vicia sativa.

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.