Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1877–2023

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Sparganium angustifolium – Schmalblättriger Igelkolben

Rote Liste des Böhmerwaldes: CR [D]

Tato vodní rostlina je jedním z glaciálních reliktů v květeně Šumavy. Souvislý areál má v severní Evropě a severní Americe, zatímco ve střední a jižní Evropě se vyskytuje jen vzácně v horských jezerech. Na Šumavě byl zevar úzkolistý zaznamenán v 19. a začátkem 20. století v Malém Javorském jezeře, v Černém jezeře a v Plešném jezeře. Na všech lokalitách vyhynul, poslední záznamy pochází z konce 50. let 20. století z Černého jezera. Příčiny vyhynutí nejsou jasné, ale nejméně v případě Černého jezera mohla mít vliv změna chemismu vody v důsledku průmyslových emisí (tzv. kyselých dešťů). Začátkem 21. století byly semenáčky zevaru úzkolistého znovu nalezeny v Plešném jezeře, kde se po zlepšení kvality vody populace začíná obnovovat ze semenné banky ve dně jezera (M. Čtvrtlíková, nepubl., citováno v Koutecký in Lepší et al. 2013).

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.