Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1944–2023

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Salix triandra subsp. triandra – Mandel-Weide

Rote Liste des Böhmerwaldes: LC

Keřovitá vrba, která nejčastěji roste podél vodních toků, na březích slepých ramen a rybníků, obvykle na živinami bohatých půdách, naopak rašelinným a dalším velmi chudým biotopům se vyhýbá. Na Šumavě se vyskytuje poměrně hojně v Hornovltavské kotlině, do ostatních částí pohoří zasahuje okrajově v návaznosti na výskyt v předhůří. Jde o jeden z druhů, který je někdy vysazován jako košíkářská a medonosná dřevina. Rozlišují se dva poddruhy, hojnější v. trojmužná pravá (S. triandra subsp. triandra) se žlutozeleným rubem listů a výrazně vzácnější v. trojmužná různobarvá (S. triandra subsp. amygdalina) se šedavým až bělavým voskovým povlakem na rubu listů. Ze Šumavy jsou udávány oba, ale ve většině literatury nejsou rozlišovány a jejich přesné rozšíření je tak třeba dále studovat.

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.