Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1979–2023

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Rubus ×idaeoides

Rote Liste des Böhmerwaldes: NE

Ostružiník maliníkovitý je hybridem mezi o. ježiníkem a o. maliníkem. Jeho výskyt lze očekávat v rozsáhlých územích Evropy a Sibiře, kde se areály obou rodičů překrývají. Nejvíce záznamů o jeho výskytu pochází ze západní a střední Evropy (Holub 1995). Na české Šumavě byl zaznamenán pouze na jediném místě v okrajových partiích vymezené oblasti nedaleko osady Tisovka u obce Ktiš ve Chvalšinském Předšumaví (leg. M. Lepší et P. Lepší 2021 CB). Na lokalitě se vyskytuje jeden rozsáhlý polykormon na okraji cesty vedoucí lučním ladem. V bavorské části Šumavy existuje pouze jeden záznam z okolí osady Lohberg (not. F. Fürnrohr 2016, BIB 2021). Z rakouské části vymezeného území záznamy o výskytu tohoto hybrida chybí (ZOBODAT 2021). Nelze vyloučit, že roste nebo v budoucnu vznikne i na dalších místech, avšak vzhledem k relativní vzácnosti o. ježiníku na Šumavě, bude jeho výskyt pravděpodobně pouze ojedinělý.

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.