Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1922–2023

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Festuca arundinacea – Rohr-Schwingel

Evropský druh s areálem od severního Španělska a Balkánu po jižní Skandinávii. Ve střední Evropě je původní převážně v nižších a středních polohách. Je předmětem šlechtění a několik kultivarů je dosti běžně vyséváno jako součást travních směsí i technických směsí používaných ke stabilizaci narušených míst. Na Šumavě je pravděpodobně nepůvodní, byla zaznamenána na české i bavorské straně, z hornorakouské části údaje chybějí. Velkým problémem je odlišení této kostřavy od rovněž vysévaných odrůd vzniklých šlechtěním (křížením a následnou umělou polyploidizací) s druhem Lolium multiflorum. Tito kříženci jsou v současné době hojně vyséváni jako produkční, z dietetického hlediska velmi hodnotné pícniny.

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.