Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1800–2024

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Crataegus laevigata – Zweigriffliger Weißdorn

Rote Liste des Böhmerwaldes: LC

Hloh obecný je diploidním druhem rozšířeným především v západní a střední Evropě, odkud přesahuje do navazujících oblastí kontinentu. Na sever zasahuje do jižní Skandinávie, na východ do evropské části Ruska a na jih do Itálie (Holub 1992). Ve střední Evropě roste běžně v teplých a mírně teplých oblastech, do hor proniká pouze okrajově (Holub 1992, Anonymus 2021, FloraWeb 2021). Tomu odpovídá i jeho rozšíření na Šumavě, kde je nejvzácnějším zástupcem rodu. Roste velmi vzácně pouze v okrajových a nejníže položených oblastech. S jistotou byl doposud zaznamenán na Plánickém hřebeni u Staré Lhoty, na Šumavských pláních u Štěpanic a v Prachatickém Předšumaví u Chlístova. Jeho biotopem na Šumavě jsou okraje lesů a křovinaté lemy úvozových cest. I přesto, že česká a bavorská databáze druh z Šumavy uvádí z mnoha kvadrantů síťového mapovaní, nelze většinu těchto údajů považovat za věrohodné (BIB 2021, Pladias 2021). Důvodem je skutečnost, že hlohy patří k taxonomicky komplikovaným rostlinám a databáze jsou zatížené determinačními chybami nebo jsou za hloh obecný označovány všechny hlohy, jejichž květy mají dvě čnělky (M. Lepší a J. Velebil nepubl.). Z rakouské části vymezeného území není hloh obecný uváděn (ZOBODAT 2021).

Edituj

Höchster Standort: 775 m ü. NHN

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.