Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1837–2024

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Carex vulpina – Fuchs-Segge

Rote Liste des Böhmerwaldes: LC

Eurasijský druh, roste od západní Evropy až po jezero Bajkal, také na Kavkaze, ale ve Středozemí chybí. Ve střední Evropě je dosti hojná, zejména v nižších a středních polohách. Ze Šumavy pocházejí jen 2 údaje. Na Špičáku u Železné Rudy byla zjištěna teprve v roce 2020 na synantropním stanovišti, z roku 1958 pochází herbářový doklad z míst zatopených Lipenskou přehradou u Černé v Pošumaví. Z bavorské ani hornorakouské strany není známa. Nejčastěji provází vlhké louky.

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.