Einstellungen

Layer

Beobachtungszeitraum: 1827–2024

Vor 0

Legende:
Verifizierte Angaben
Noch nicht verifizierte Angaben
Unsichere Angaben

Carex vesicaria – Blasen-Segge

Rote Liste des Böhmerwaldes: LC

Druh s rozsáhlým holarktickým areálem, který se táhne od západní Evropy po Dálný východ a Japonsko, roste i v Severní Americe. Ve střední Evropě je hojně rozšířená od nížin do podhůří, do vyšších poloh vyznívá. Na Šumavě nepatří k častým ostřicím, vyskytuje se spíše v okrajových částech území a hojnější je především v Hornovltavské kotlině. Roztroušeně roste i na bavorské straně, z hornorakouské existují údaje od obce Klaffer (V. Žíla, G. Kleesadl in Zobodat 2021) a z úpatí Sternsteinu (E. Feichtinger in Zobodat 2021). Patří k průvodcům nekosených lučních mokřadů, dává přednost živinami dobře zásobeným stanovištím. Zdá se, že se v poslední době spíše šíří.

Edituj

Diese Webseite verwendet für die Besuchsanalyse Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Info.