Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1818–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Trifolium spadiceum – jetel kaštanový

Červený seznam Šumavy: EN [A2]

Evropský druh s nevelkým přesahem na Sibiř, souvisle rozšířený na severu kontinentu a s ostrovy lokalit v jižnější části až po Pyreneje, Apeniny a Balkán. Ve střední Evropě roste především v chladnějších středních polohách a v horách. Těžiště šumavského výskytu leželo na české straně pohoří, kde byl v minulosti rozšířen téměř souvisle. Na bavorské i rakouské straně byl vždy podstatně vzácnější. Provází oligotrofní rašelinné a pcháčové louky, ale v poslední době intenzivně ustupuje. Jde o jednoletý, nanejvýš krátce vytrvalý druh, který se potřebuje obnovovat ze semen: k tomu vyžaduje neúplný zápoj vegetace. Jeho ohrožení spočívá nejen v porušení vodního režimu a intenzivnějším obhospodařování, ale také v ukončení obhospodařování, které vede k hromadění stařiny a sukcesi dřevin. Počet lokalit během posledních 15–20 let poklesl minimálně o polovinu. Recentně nebyl vůbec zjištěn na Železnorudsku, u Zadova, v okolí Volar a Vyššího Brodu. Na stávajících lokalitách jsou dnes často jen nepočetné populace, např. na Kepelském Zhůří, u Horské Kvildy, u Hraběcí Huti, u Arnoštky, poblíž Zadní Zvonkové, na Házlově Kříži a u rybníka Olšina. Ještě mnohem horší je dnes situace v Bavorsku a Rakousku.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.