Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1881–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Trientalis europaea – sedmikvítek evropský

Červený seznam Šumavy: LC

Sedmikvítek je rodem s cirkumboreálním rozšířením, v rámci kterého jsou obvykle rozlišovány 2-4 taxony. Evropské rostliny mají široký eurasijský areál s malým přesahem na severozápad Severní Ameriky. Šumava leží na jižní hranici častějšího výskytu ve vyšších polohách a v příhodných regionech střední Evropy. Dále k jihu jsou již jednotlivé výskyty značně izolované. Na Šumavě se sedmikvítek vyskytuje hojně v centrální části pohoří, v okrajových částech jen roztroušeně, prakticky chybí v teplejších okrajových částech jako například v masivu Javorníku, v nejseverozápadnější části v Bavorsku nebo naopak na jihovýchodním okraji na teplých jižních svazích. Provází především lesní porosty, zejména ve stupni smrčin, v nižších polohách rašelinné a podmáčené lesy a lesní prameniště, zejména na chudších substrátech, také roste na okrajích vrchovišť a přežívá i v náletových porostech, zejména na organickém substrátu. Populace jsou v současné době stabilní.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.