Map options

Layers

period of record: –2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Taraxacum freticola

Red List category: LC

Relativně nedávno popsaný (Oellgaard 2006), patrně převážně středoevropský druh, na sever zasa-hující do Dánska, jehož přesnější rozšíření musí být ještě prozkoumáno. V ČR patří k poměrně častým druhům pampelišek, vyskytuje se roztroušeně nebo místy až hojně ve většině území státu, patrně s těžištěm rozšíření v mezofytiku (Uhlemann et al. 2015, Trávníček et al. 2015, Trávníček et al. ined.). Na Šumavě bude druh pravděpodobně docela častý, počet známých lokalit by téměř jistě byl vyšší, kdyby byl rozeznáván od počátku výzkumu šumavských pampelišek. I tak byla pampeliška popletená zaznamenána na 24 českých, 10 bavorských a 3 rakouských lokalitách. Vyskytuje se na otevřených mezofilních stanovištích různého charakteru, od luk a pastvin po travnatá místa v obcích a u komunikací.

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.