Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1819–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Salix repens – vrba plazivá

Červený seznam Šumavy: CR [D]

Drobný keř, který se vyskytuje na rašeliništích a rašelinných loukách (a mimo Šumavu též na vlhkých písčinách). Těžiště rozšíření má v západní Evropě a výskyty na Šumavě tak leží na východním okraji areálu. Na Šumavě je vrba plazivá velmi vzácná – vyskytuje se jižně od obce Keply (tři místa – dvě u bývalé Staré Huti a třetí u bývalého Zhůří; Ekrt & Půbal 2008, Koptík in Lepší & Lepší 2013), pod Stögrovou Hutí u Volar (Roučková, unpubl.) a v nivě Vltavy pod obcí Chlum (Štech et al. 2021 CBFS). Posledně jmenovaná populace není morfologicky zcela typická a může se jednat o přechodný typ směrem k vrbě rozmarýnolisté (S. rosmarinifolia), která ale na lokalitě neroste. Vrba plazivá roste v rašelinných loukách a prameništích s nízkou vegetací. Často se rozmnožuje vegetativně a vytváří tak porosty o rozloze několik m2. Přestože po určitou dobu snáší absenci kosení nebo pastvy, v dlouhodobém měřítku je ohrožená celkovou vzácností a zarůstáním lokalit konkurenčně silnými travinami a vyššími dřevinami.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.