Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1900–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rumex arifolius – šťovík árónolistý, šťovík horský

Červený seznam Šumavy: LC

Šťovík árónolistý je horským druhem rostoucím ve většině pohoří střední a jižní Evropy. Na Šumavě roste vzácně až roztroušeně v nejvyšších partiích a jeho výskyt je koncentrován do severozápadní části. Obecně je udáván z Královského hvozdu nad 900 m n. m. (Skalický & Kirschnerová 1993), konkrétní lokality, jak historické, tak současné, však chybějí. Na Šumavských pláních je udáván z oblasti vymezené masívy Plesná, Ždánidla, Nová Studnice, Poledník, Antýgl, Přílba, Černá hora a Luzný (Vaněček 1967, Hendrych 1987, Skalický & Kirschnerová 1993). Mimo výše uvedené území byl ojediněle zaznamenán v prostoru býv. obce Stodůlky (Wild et al. 2019). Česká arela přirozeně navazuje na výskyt v bavorské části Šumavy, kde byl druh zaznamenán v pásu masivů od Grosser Riedelstein, přes Grosser Arber, Grosser Falkenstein, Hochzellberg, Grosser Hahenbogen, Grosser Rachel až po masív hory Lusen. Ojedinělý údaj pochází také z území západně od Philippsreutu (AFvB). V jihovýchodní části území existuje druhá arela, známa již dlouhé období, která je vázána na masív Třístoličníku (Mardetschläger 1869), Smrčiny a Hraničníku (Jungbauer 1829, Wild et al. 2019). Údaj z Třístoličníku se v současnosti nepodařilo ověřit. Řada údajů v databázích, zejména ty z nižších ploch, vyžaduje revizi, neboť druh lze snadno zaměnit s netypickými jedinci Rumex acetosa. Šťovík árónolistý obsazuje horské podmáčené louky, lesní prameniště, nivy potoků, ale i okraje komunikací nebo paseky. Druh zasluhuje zvýšenou pozornost, zejména v jižní části sledovaného území, kde je zřejmě vzácný.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1380 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.