Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1995–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus sendtneri – ostružiník Sendtnerův

Červený seznam Šumavy: NT

Ostružiník Sendtnerův je regionální druh ostružiníku doposud známý pouze z Českého, Hornofalckého a Bavorského lesa a z přilehlé oblasti bavorského a rakouského Předalpí. Ve vymezeném území byl zaznamenán pouze na jedné lokalitě v bavorské části Šumavy na okrajích lesů a v křovinách u obce Lindberg severovýchodně od města Zwiesel v mapovacím poli 6945d (Gaggermeier 2000). V sousedním kvadrantu 6945c druh nalezl V. Žíla v roce 2002 na dvou lokalitách na severním a severovýchodním okraji města Zwiesel, tyto záznamy však leží těsně za hranicemi sledovaného území (GBIF, V. Žíla in litt. 2021). Od té doby druh nebyl v oblasti znovu ověřen, nicméně je pravděpodobné, že výskyt trvá.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 665 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.