Map options

Layers

period of record: 1922–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Rubus schleicheri – ostružiník nicí, ostružiník Schleicherův

Red List category: NA

Víceméně souvislé rozšíření ostružiníku nicího se táhne od Nizozemí, přes rozsáhlé oblasti středního a severního Německa, až do západní poloviny České republiky a jihozápadní části Polska. Z Šumavy existují dva záznamy z Bavorska z mapovacích polí 6945a a 6945b (Bettinger et al. 2013, AFvB). Revize herbářových položek ukázala, že se v obou případech jedná o determinační omyly. Případný výskyt druhu ve vymezeném území není zcela vyloučený, neboť na české straně pohoří, obzvláště v severozápadních partiích, se ostružiník nicí vyskytuje běžně a recentně objevená lokalita u silnice mezi Starou Lhotou a Zelenou Lhotou na Plánickém hřebeni je pouze 250 metrů vzdálená od hranic sledované oblasti (Wild et al. 2019).

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.