Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1922–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus schleicheri – ostružiník nicí, ostružiník Schleicherův

Červený seznam Šumavy: NA

Víceméně souvislé rozšíření ostružiníku nicího se táhne od Nizozemí, přes rozsáhlé oblasti středního a severního Německa, až do západní poloviny České republiky a jihozápadní části Polska. Z Šumavy existují dva záznamy z Bavorska z mapovacích polí 6945a a 6945b (Bettinger et al. 2013, AFvB). Revize herbářových položek ukázala, že se v obou případech jedná o determinační omyly. Případný výskyt druhu ve vymezeném území není zcela vyloučený, neboť na české straně pohoří, obzvláště v severozápadních partiích, se ostružiník nicí vyskytuje běžně a recentně objevená lokalita u silnice mezi Starou Lhotou a Zelenou Lhotou na Plánickém hřebeni je pouze 250 metrů vzdálená od hranic sledované oblasti (Wild et al. 2019).

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.