Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: –2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus bertramii – ostružiník lichozřasený

Červený seznam Šumavy: NA

Disjunktní areál ostružiníku lichozřaseného zaujímá především západní Evropu a některé části střední Evropy s nepatrným přesahem do Evropy severní. Na západ zasahuje do Velké Británie, na sever do Dánska, na jih do jižní Francie a na východ do Chorvatska. Druh je znám jak z Horního Rakouska tak Bavorska, v České republice nebyl doposud doložen. Ve sledovaném území se vyskytuje vzácně ve střední části, kde byl M. a P. Lepšími zaznamenán na dvou lokalitách jihovýchodně od obce Grainet v Bavorsku. Druh rostl na opuštěné, zarůstající louce, na okraji lesa podél silnice. Vzhledem k tomu, že R. bertramii bývá často zaměňován s druhem R. plicatus, jak ukázala revize herbářových dokladů nebo šetření přímo na lokalitách, nejsou další údaje v databázích o výskytu druhu považovány za spolehlivé. Rozšíření druhu ve sledované oblasti vyžaduje další studium.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.