Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1978–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Rubus apricus – ostružiník lemový, ostružiník výslunný

Červený seznam Šumavy: NA

Areál tohoto druhu zaujímá především střední část Německa, Českou republiku a jižní polovinu Polska. Na západ je rozšířen do Belgie a na východ zasahuje okrajově na západní Ukrajinu a východní Slovensko. Ze sledovaného území Šumavy existuje o výskytu ostružiníku lemového pouze jediný publikovaný recentní záznam z Bavorska z mapovacího pole 6643d (Bettinger et al. 2013). Herbářový doklad se však nedochoval a je velmi pravděpodobné, že jde o determinační omyl (W. Diewald in litt. 2021). Nicméně výskyt druhu ve vymezeném území nelze zcela vyloučit, avšak je pravděpodobnější na české straně Šumavy, kam by druh mohl zasahovat z přilehlého Předšumaví, kde se vyskytuje roztroušeně až hojně. Starý údaj od obce Bayerisch Eisenstein (Vollmann 1914) nelze vzhledem k častým záměnám a odlišnému taxonomickému pojetí v minulosti akceptovat.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.