Map options

Layers

period of record: 1807–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Quercus robur – dub letní (křemelák)

Red List category: LC

Roste téměř v celé Evropě. V její střední části se s ním setkáme zejména v nížinách a pahorkatinách, kde je součástí lužních lesů a různých typů doubrav a dubohabřin. Na Šumavě roste vzácně v lesích a jejich pláštích zejména v nižších polohách, řada lokalit je známa asi do 850 m n. m. Chybí ve střední části Šumavských plání. Výjimečně se vyskytuje i ve vysokých polohách, ovšem pouze ve formě semenáčků vzniklých pravděpodobně zanesením žaludů ptactvem (např. holina na bavorské hoře Ruckowitzberg v nadmořské výšce 1250 m).

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.