Map options

Layers

period of record: 1847–2022

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia – rdesno blešník pravé

Red List category: LC

Tento jednoletý druh osídluje celou řadu vlhkých a vysýchavých stanovišť s různým obsahem živin – roste na obnažených dnech a březích rybníků a přehrad, náplavech, v kalužích na lesních i polních cestách, jako plevel v polích a zahradách, na okrajích cest, na rumištích a navážkách. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně, nad 1000 m vzácně. Rdesno blešník je velmi proměnlivý druh, pokud jde o velikost rostlin, zbarvení, tvar a odění listů i zbarvení květů. Na základě těchto znaků se rozlišuje několik poddruhů, jejichž rozšíření ale není dobře známo.

Edituj