Map options

Layers

period of record: 1844–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Persicaria lapathifolia – rdesno blešník

Tento jednoletý druh osídluje celou řadu vlhkých a vysýchavých stanovišť s různým obsahem živin – roste na obnažených dnech a březích rybníků a přehrad, náplavech, v kalužích na lesních i polních cestách, jako plevel v polích a zahradách, na okrajích cest, na rumištích a navážkách. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně, nad 1000 m vzácně. Rdesno blešník je velmi proměnlivý druh, pokud jde o velikost rostlin, zbarvení, tvar a odění listů i zbarvení květů. Na základě těchto znaků se rozlišuje několik poddruhů, jejichž rozšíření ale není dobře známo.

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.