Map options

Layers

period of record: 1785–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Listera cordata – bradáček srdčitý

Red List category: CR [B2b(iii+iv)+c(iv)]

Tato velmi nenápadná orchidej se vyskytuje téměř po celé Evropě, od Islandu, Norska a Finska na jih až po španělské Pyreneje, Řecko a Bulharsko. Ve střední Evropě provází horské oblasti. Na české Šumavě byl druh poprvé zaznamenán již koncem 18. století (poblíž Zhůří u Kašperských Hor – LINDACKER in PREYβLER et al. 1793) a pak na desítkách nalezišť (v podmáčených smrčinách nebo v okrajových partiích rašelinišť). Největší počet lokalit na Šumavě je v Královském hvozdu, na Šumavských pláních (zejména na Modravských slatích), v okolí Boubína, v Trojmezenské hornatině a ve Vltavském luhu. Chybí ve vojenském újezdu Boletice, v okolí Lipna a Vyššího Brodu. V bavorské části roste především v severní a střední části. Z jihovýchodu existuje pouze starý údaj z masivu Dreisesselberg a rovněž na rakouské straně existuje starý údaj z masivu chybí údaje. Řada z údajů však nebyla v posledních letech revidována a druh byl zřejmě v minulosti mnohem hojnější. Příčinou může být změna prostředí po rozpadu klimaxových smrčin. Je otázkou, do jaké míry se znovu objeví populace po obnově jeho přirozeného prostředí.

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.