Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1870–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Juncus inflexus – sítina sivá

Červený seznam Šumavy: NA

Nápadně šedivě zbarvená sítina, která poměrně dobře indikuje zvýšený obsah vápníku v půdě. Proto je v území velmi vzácným druhem a většina jeho lokalit je zřejmě sekundárního původu. Hojněji se vyskytuje až v Předšumaví. Na české straně Šumavy je výskyt znám z několika mikrolokalit v okolí Skelné (např. Nesvadbová & Sofron 1998), z okraje silnice u Špičáku (Pivoňková in Wild et al. 2019) a od Vimperka z okolí Kamenné Lhoty (Chán 1995 in Kolektiv 1995–2000) a z PR Radost (Ekrt 2012). V poslední době je někdy pěstován jako okrasná mokřadní rostlina. Tohoto původu je pravděpodobně výskyt na okraji rybníčku v Černé v Pošumaví (Janáková in Wild et al. 2019). Na rakouské Šumavě se druh pravděpodobně nevyskytuje, na bavorské se zdá být poněkud častějším druhem, avšak lokality jsou převážně podobného sekundárního charakteru jako na české straně.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.