Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1839–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Gymnocarpium dryopteris – bukovník kapraďovitý

Červený seznam Šumavy: LC

Tento tetraploidní druh, široce rozšířený na celé severní polokouli je jedním z nejhojněji se vyskytujících druhů kapradin na Šumavě. Jedná se o typického průvodce podrostu bučin i smrčin, který roste na kyselém podloží v oblasti od nejnižších poloh Šumavy po polohy nejvyšší. Největší frekvence výskytu bukovníku kapraďovitého je v oblasti bohatých bučin a humózních svahových smrčin. Vzácněji se vyskytuje spíše v plochých částech území v oblasti Šumavských plání a Hornovltavské kotlině. V lesích roste často terestricky, zejména ve vlhčích humózních partiích lesů, často podél vodotečí, avšak je možné jej spatřit též na skalách i na torzech tlejícího dřeva.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1450 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.