Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1818–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Glyceria maxima – zblochan vodní

Červený seznam Šumavy: LC

Zblochan vodní roste nejčastěji na březích stojatých nebo pomalu tekoucích vod, kde může vytvářet rozsáhlé a husté porosty. Podobně může zarůstat i trvale mokrá místa v loukách a pastvinách (např. zazemněné říční tůně), méně často je nacházen v olšinách, lužních lesích a mokrých příkopech lesních cest. Těžiště rozšíření má v nížinách a v rybničnatých oblastech. Na Šumavě roste na více místech na březích vodní nádrže Lipno, u rybníka Olšina a v mokřadech mezi rybníkem a ústím potoka Olšina do Lipenské přehrady. Jednotlivé věrohodné údaje existují od Železné Rudy, Karlova u Dobré Vody, několik pak od velké bavorské nádrže na pitnou vodu Frauenau (zde zavlečený), dále od Lipky, Lenory (poměrně netypické stanoviště, příkop lesní cesty na jihozápadním svahu Bobíku), Stožce a od bývalé Lipové západně od Loučovic.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.