Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1800–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Fraxinus excelsior – jasan ztepilý

Červený seznam Šumavy: LC

Jasan ztepilý je původem evropský strom. Na Šumavě roste v suťových lesích, květnatých bučinách a prameništních i přípotočních olšinách, často byl vysazován v obcích, alejích a vyskytuje se také na kamenných snosech mezi zemědělskými pozemky. Na Šumavě roste roztroušeně až hojně asi do 950 m n. m., výjimečně do 1125 až 1150 m n. m. Chybí pouze v centrální části Šumavských plání a v dalších nejvyšších polohách (masiv Jezerní hory u Železné Rudy, Boubína a Trojmezné). Podle některých autorů je v jihovýchodní části Šumavy nepůvodním druhem (srov. Kučera 1975). Tvrzení je založeno na zprávě lesníka J. Johna (srov. Záloha 1975), ve které je jasan ztepilý uveden mezi „cizími aklimatizovanými“ dřevinami s poznámkou, že byl na českokrumlovské panství uměle zaveden ve druhé polovině 18. století. Jasan je však součástí pralesovitých zbytků jihovýchodní Šumavy (např. Zátoňská hora, Stožec, Spáleniště) a je doložen také pylovými analýzami rašelinných profilů od středního holocénu (Svobodová et al. 2001, Svobodová et al. 2002). Je ovšem možné, že byl pro dřevo ceněné jako palivo ve sklárnách a pro výrobu dřevěného uhlí v lesních porostech v minulosti potlačen a šíří se opět až v posledních dvou staletích.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.