Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1791–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Eleocharis acicularis – bahnička jehlovitá

Červený seznam Šumavy: NT

Drobná rostlina vytvářející porosty na obnažených dnech rybníků nebo na jejich březích a v mělké pobřežní zóně rybníků, přehrad, nivních tůní a vzácně i v pomalu tekoucích úsecích řek. Roste vždy na místech s kolísající hladinou, kde dochází alespoň občas k obnažení substrátu, i když je schopná v nekvetoucím stavu dlouhodobě přežívat i pod vodní hladinou. Těžiště výskytu má v rybničnatých oblastech nižších poloh. Stejně jako jiné druhy s podobnými nároky se na Šumavě vyskytuje především v jihovýchodní části v kotlině Horní Vltavy na březích Vodní nádrže Lipno, v některých rybnících (Olšina, Pláničský a rybníky jižně od Nové Pece) a v několika tůních a slepých ramenech Vltavy mezi Novou Pecí a Dobrou. Mimo Hornovltavskou kotlinu pak roste na několika místech ve vojenském prostoru Boletice (Horní Polečnický rybník a vodní nádrž Loutka). Ojedinělý a zřejmě jen dočasný výskyt byl doložen na břehu Černého jezera v Královském hvozdu (F. Maloch 1914 BRNU, viz Bureš in Kaplan et al. 2015).

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.