Map options

Layers

period of record: 1791–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Eleocharis acicularis – bahnička jehlovitá

Red List category: NT

Drobná rostlina vytvářející porosty na obnažených dnech rybníků nebo na jejich březích a v mělké pobřežní zóně rybníků, přehrad, nivních tůní a vzácně i v pomalu tekoucích úsecích řek. Roste vždy na místech s kolísající hladinou, kde dochází alespoň občas k obnažení substrátu, i když je schopná v nekvetoucím stavu dlouhodobě přežívat i pod vodní hladinou. Těžiště výskytu má v rybničnatých oblastech nižších poloh. Stejně jako jiné druhy s podobnými nároky se na Šumavě vyskytuje především v jihovýchodní části v kotlině Horní Vltavy na březích Vodní nádrže Lipno, v některých rybnících (Olšina, Pláničský a rybníky jižně od Nové Pece) a v několika tůních a slepých ramenech Vltavy mezi Novou Pecí a Dobrou. Mimo Hornovltavskou kotlinu pak roste na několika místech ve vojenském prostoru Boletice (Horní Polečnický rybník a vodní nádrž Loutka). Ojedinělý a zřejmě jen dočasný výskyt byl doložen na břehu Černého jezera v Královském hvozdu (F. Maloch 1914 BRNU, viz Bureš in Kaplan et al. 2015).

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.