Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1800–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Dryopteris expansa – kapraď podobná

Červený seznam Šumavy: LC

Kapraď podobná je diploidním druhem s širokým boreálně-temperátním areálem na velké části severní polokoule. Jedná se o obtížněji určitelný druh, který byl v minulosti často přehlížen. Dodnes existuje z některých regionů jen málo relevantních dat o jeho výskytu. Na české straně Šumavy však byla druhu věnována systematická pozornost, díky níž existuje řada spolehlivých recentních údajů (Ekrt et al. 2010, Ekrt et al. 2013). Kapraď podobná se vyskytuje roztroušeně téměř po celém území s větší četností ve vyšších polohách. Z některých oblastí Předšumaví a z okolí Lipna (zejména Hornovltavská kotlina) je málo údajů nebo dokonce žádné údaje. To naznačuje pravděpodobný nehojný výskyt v těchto územích. Naopak spíše absence dat je důvodem zdánlivě vzácného výskytu druhu v Bavorsku a Rakousku. Lze předpokládat, že v těchto částech Šumavy je přehlížen a patrně se zde vyskytuje roztroušeně. Kapraď podobná je stínomilným druhem podrostu jehličnatých, smíšených, ale i listnatých lesů. Hojněji roste na místech s vyšší vzdušnou vlhkostí, jako jsou lesní údolní svahy, rokle, balvaniště, karové stěny a svahy. V nižších polohách roste kapraď podobná nejčastěji v podrostu olšin a vlhkých svahových bučin. Na lokalitách společného výskytu D. expansa s běžnou D. dilatata, se často vyskytuje kříženec D. ×ambroseae, který je zpravidla mohutnějšího vzrůstu (zejména oproti D. expansa) a má vždy zcela abortované výtrusy (Ekrt et al. 2010, Hornych et al. 2019).

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1450 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.