Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1793–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Dactylorhiza fuchsii – prstnatec Fuchsův

Červený seznam Šumavy: NT

Druh s rozsáhlým euro-sibiřským areálem (Delforge 2006, Eccarius 2016). Často bývá zaměňován s jinými taxony z okruhu prstnatce plamatého, z nichž některé byly historicky uváděny i ze Šumavy (cf. Šmiták 2004, Batoušek et al. 2006). Prstnatec Fuchsův pravý je však jediným spolehlivě doloženým taxonem z tohoto okruhu na Šumavě (cf. Kaplan et al. 2017). Ve střední Evropě se prstnatec Fuchsův vyskytuje ve třech ploidních úrovních. Na dvou šumavských lokalitách, stejně jako téměř v celém Českém masívu, byl zjištěn pouze tetraploidní cytotyp. Avšak výskyt di- a triploidů nelze zcela vyloučit, mimo jiné vzhledem k blízkosti Alp, kde se běžně vyskytují všechny tři cytotypy (Taraška et al. 2021). Na Šumavě je prstnatec Fuchsův relativně hojný, roste na široké škále lesních i nelesních biotopů, typicky v potočních nivách, na prameništích, rašeliništích, mokřadních loukách nebo ve vlhkých příkopech podél lesních cest. V současnosti proto není bezprostředně ohrožen.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.