Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1823–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Carex otomana – ostřice Chabertova

Červený seznam Šumavy: VU [C2a(i)]

Evropský druh s areálem od Německa po Balkánský poloostrov, také roste v Turecku a v Zakavkazí. Ve střední Evropě se vyskytuje roztroušeně, především v nižších a středních polohách, ale rozšíření je dosud nedokonale známo. Na Šumavě byla zjištěna jen na několika místech ve vojenském újezdu Boletice v širším okolí zaniklých obcí Sádlno, Pražačka a Jablonec, tyto lokality navazují na výskyt na Českokrumlovsku. Není vyloučeno, že právě k tomuto druhu se rovněž vztahují nálezy C. leersii v okrajových částech území na bavorské straně, které pocházejí z doby, kdy oba druhy nebyly rozlišovány. Druh na Šumavě provází především mezofilní trávníky s náletovými dřevinami a okraje křovin, zejména na úživnějších horninách. Bude třeba mu věnovat další pozornost.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.