Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1793–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Botrychium matricariifolium – vratička heřmánkolistá

Červený seznam Šumavy: EN [B2b(iii)+c(iv)]

Vratička heřmánkolistá je konkurenčně slabý tetraploidní druh se suboceánickým rozšířením v Evropě a Severní Americe. Tento vzácný druh má na Šumavě překvapivě relativně vysokou koncentraci jak historických tak i recentních lokalit. Stále však zůstává vzácným druhem. Roste v květnatých krátkostébelných (zejména pasených) porostech smilkových trávníků, narušovaných smilkových okrajích cest, zemnících a na dnech lůmků. Na české straně Šumavy je známa řada lokalit především z oblastí centrálních Šumavských plání, Boubínsko-stožecké hornatiny, Javorníku a přilehlého Volyňského Předšumaví. Ojedinělé nálezy jsou známé z Královského hvozdu, Trojmezenské a Svatotomášské hornatiny. Z Hornovltavské kotliny nálezy prakticky chybí (Pavlíčko & Procházka 1999, Kaplan et al. 2017). Na bavorské straně Šumavy jsou roztroušeně známy lokality zejména v sz. části území v NP Bayerischer Wald a jeho širším okolí (např. Schönfelder & Bresinsky 1990). Na rakouské části území je znám pouze historicky v okolí obce Bad Leonfelden (Kraml & Linbichler 1997). Na stávajících lokalitách zpravidla roste jen velmi omezený počet jedinců (do 10 ks), pouze na ojedinělých lokalitách lze nalézt populace o několika desítkách jedinců. Celkově je dnes v regionu zaznamenáno asi 30 lokalit výskytu tohoto vzácného druhu chráněného také mezinárodní Bernskou úmluvou. To znamená, že Šumava a její podhůří dnes představují největší koncentraci lokalit na tak malém území v celé střední Evropě (Bennert 1999, Kaplan et al. 2017).

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.