Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1817–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Asplenium ruta-muraria – sleziník routička

Červený seznam Šumavy: LC

Sleziník routička je striktně bazifilním druhem se širokým euroasijským temperátním rozšířením. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně a je vázaný spíše na nižší polohy. Obývá zde převážně sekundární biotopy, jako jsou staré zdi s bazickou maltou v současných nebo i zaniklých obcích. Roste na zříceninách hradů, případně je nalézán ve starých opuštěných vápencových lomech. Nad 1000 m n. m. se vyskytuje velmi zřídka např. ve skalních štěrbinách pod vyhlídkou Hindenburgkanzel, na zřícenině hradu Vítkův kámen nebo ve zdivu Roklanské hájenky u Březníku, kde je výškové maximum druhu na Šumavě. Zajímavý výskyt byl zaznamenán na skalách se zříceninou Pustého hrádku u Kašperských Hor (Maloch 1936). Chudé rulové podloží je na této lokalitě obohaceno bázemi z malty zříceniny hrádku, což zde umožňuje výskyt tohoto vápnomilného druhu. Podobně druh roste i na výše zmíněné lokalitě pod vyhlídkou Hindenburgkanzel. Rostliny ze Šumavy patří k nominátnímu tetraploidnímu poddruhu A. ruta-muraria subsp. ruta-muraria.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.