Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1882–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Amelanchier lamarckii – muchovník Lamarckův

Červený seznam Šumavy: NA

Muchovník Lamarckův pochází z východní části Severní Ameriky. V Evropě je od 18. století pěstován pro okrasu a jako ovocná dřevina. V některých oblastech západní a střední Evropy zplaněl a místy masově zdomácněl (Schroeder 1995). Na české Šumavě bylo jeho zplanění doposud pozorováno pouze jednou v roce 2012 na kamenném snosu v zaniklé obci Květná v Želnavské hornatině (Grulich 2020). Na lokalitě roste 3,5 metru vysoký, rozložitý a bohatě kvetoucí keř. Původně byl tento druhotný výskyt zaveden do literatury pod jménem „A. cf. laevis“ (Grulich 2020), avšak revize provedená M. a P. Lepšími na lokalitě ukázala, že se jedná o muchovník Lamarckův. Není jisté, zda druh roste také v bavorské části vymezeného území, neboť se nepodařilo dohledat konkrétní údaje, na základě nichž jsou v bavorské databázi obsazena mapovací pole 7247b a 7248d, která zasahují do sledované oblasti pouze částečně. Druh je v bavorské a rakouské části území poměrně často pěstován, naproti tomu na české straně pohoří bylo pěstování druhu zaznamenáno vzácně (např. Nová Pec, Želnava).

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.