Map options

Layers

period of record: 1881–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Alnus incana – olše šedá

Red List category: LC

Olše šedá je původní ve střední, severní, východní a jihovýchodní Evropě, na Kavkaze a západní Sibiři. Na Šumavě je typickým druhem horských a podhorských potočních olšin, běžná je i na zarůstajících vlhkých loukách a na lesních prameništích. Je druhem charakteristickým také pro reliktní lužní a mokřadní světlé lesy v plochém terénu kotliny Vltavy a jejích přítoků v jv. části české Šumavy, které jsou analogií porostů ve Skandinávii a v evropské části Ruska (Sádlo & Bufková 2002). Někdy bývá v lesních porostech i vysazována. Vystupuje výše než olše lepkavá, je známa např. od vrcholu Poledníku z nadmořské výšky 1313 m (Boublík & Lepší in Wild et al. 2019).

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.