Map options

Layers

period of record: 1939–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Alchemilla micans – kontryhel třpytivý

Red List category: LC

Kontryhel třpytivý je široce rozšířený druh s areálem táhnoucím se od východní Francie po východní Sibiř, na sever je rozšířen až po severní Norsko, Švédsko a Finsko a na jih zasahuje do hor Balkánského poloostrova. Na Šumavě patří k nejběžnějším kontryhelům. Roste hojně až roztroušeně v nižších partiích pohoří na mezofilních, krátkostébelných i vlhkých loukách, pastvinách, intenzivně obhospodařovaných loukách a v trávnících v obcích. Směrem do centra pohoří se vlivem absence nelesních biotopů výskyt stává vzácnější a do výše položených míst se šíří podél příkopů a v travnatých okrajích lesních cest. Neobsazené čtverce v jižní bavorské a celé rakouské části území souvisí spíše s nízkou intenzitou průzkumu, než se skutečnou absencí druhu.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1440 m a.s.l.

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.