Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1968–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Alchemilla filicaulis subsp. filicaulis – kontryhel tenkolodyžný pravý

Červený seznam Šumavy: CR [B1ab(iii)+2ab(iii)]

Kontryhel tenkolodyžný pravý je široce rozšířený taxon rostoucí v severní, západní, východní a střední Evropě, v Grónsku a v Severní Americe. Na Šumavě je vzácný, byl zaznamenán pouze na šesti lokalitách. Z bavorské Šumavy pochází jeden údaj od železniční stanice v Ludwigsthalu, kde byl nalezen v roce 1959 (Freiberg in Lippert & Merxmüller 1979). Na české straně pohoří byl sbírán v Horním Pootaví v roce 1963 J. Vaněčkem u osady Cikánka u Kašperských Hor a v roce 1979 B. Němcem v prostoru bývalé osady Dobronín jižně od Rejštejna. Další záznamy pocházejí z Šumavských plání, kde ho v roce 1995 objevil V. Faltys u bývalé osady Žďárek a ve stejný rok tentýž autor společně s F. Procházkou v údolí Modravského potoka mezi Modravou a Březníkem (Havlíček et al. 2003). Nejmladší nález pochází z přírodní rezervace Na Mokřinách u osady Mokrá v Českokrumlovském Předšumaví, kde tento kontryhel sbírali M. a P. Lepší v roce 2020. Na lokalitě roste více než 150 jedinců v pasené vlhké louce. Lokalita u Mokré je jedinými místem s potvrzeným výskytem kontryhelu tenkolodyžného pravého na Šumavě. Zbývající výše uvedené lokality se od doby prvotního nálezu nepodařilo ověřit.

Ve vegetační studii luk mezi osadami Finsterau a Mauth uvádí Reif 1989 na 15 údajů druhu A. filicaulis, bez rozlišení subspecií. Výskyt vyžaduje revizi.

Edituj

Nejvyšší výskyt: 1050 m n. m.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.